Nivel 1

Starting from
$ 20.00/mo

 • 1GB RAM
 • 10GB almacenamiento SSD
 • 500GB de transferencia

Nivel 3

Starting from
$ 40.00/mo

 • 2GB RAM
 • 60GB almacenamiento SSD
 • 1TB de transferencia

Nivel 4

Starting from
$ 50.00/mo

 • 2GB RAM
 • 80GB almacenamiento SSD
 • 1TB de transferencia

Nivel 5

Starting from
$ 60.00/mo

 • 4GB RAM
 • 100GB almacenamiento SSD
 • 2TB de transferencia

Nivel 6

Starting from
$ 70.00/mo

 • 4GB RAM
 • 150GB almacenamiento SSD
 • 2TB de transferencia